Tuvojoties gada noslēgumam, kā katru gadu tiek domāts par kopējās gada bilances noslēgšanu. Komercsabiedrībām, kurām finanšu gads noslēdzas 31. decembrī, jau šobrīd vienlaicīgi ar finanšu gada noslēgumu ir jāņem vērā arī no tā izrietošās nodokļu saistības. Šajā sakarā ir vērts atcerēties par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) normām, kuras ir piemērojamas, sākot ar 2010. taksācijas gadu.