Sagatavojot gada ienākumu deklarāciju par 2012. gadu, būs jāizmanto veidlapas, kas apstiprinātas ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr. 568 Noteikumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību (MK noteikumi Nr.568). Lai arī noteikumi ir jauni, deklarācijas veidlapas un to aizpildīšanas kārtība būtiski neatšķiras no tās, kāda bija noteikta ar MK 17.02.2009. noteikumiem Nr. 149 Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību (MK noteikumi Nr.149).