Latvijas Republikas pilsonis, kura deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā, jau vairākus gadus strādā un dzīvo Dānijā pie Dānijas uzņēmēja. Kopš šī gada viņš ir Latvijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) valdes priekšsēdētājs un pilda iepirkumu speciālista pienākumus SIA labā Dānijā (tiekas ar klientiem un iepērk preci), strādājot dažas stundas nedēļā. Bet viņa pamatdarbs ir pie Dānijas uzņēmēja. Valdes loceklis ir iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, ir apgādājamie. Kā šim darbiniekam piemērot nodokļus un atvieglojumus? Vai nodokļi no darba algas ieturami kā parastam iekšzemes darba ņēmējam?