Vai 2018.gadā joprojām tiek piemērota proporcionāla neapliekamā minimuma summa nostrādātajām kalendārajām dienām, ja darbinieks nestrādā pilnu mēnesi (ir pieņemts vai atbrīvots no darba mēneša vidū vai mēnesī kādu laiku izmanto slimības lapu B)? Ja jā, vai neapliekamā minimuma apmēru noteicošā ienākumu summa jāskatās pēc aprēķinātās bruto summas vai ienākumu summas, kāda būtu bijusi, ja darbinieks strādātu pilnu kalendāra mēnesi?

Piemēram, šādās situācijās:

1. Darbinieks pieņemts darbā 15.01.2018. Aprēķinātā bruto alga par janvāri (no 15.01.2018. līdz 31.01.2018.) ir 400 EUR. Ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa. Kāda neapliekamā minimuma summa par janvāri jāpiemēro darbiniekam – 200 EUR vai 109,68 EUR (200 EUR / 31 diena x 17 nostrādātās dienas), vai arī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) noteiktā neapliekamā minimuma summa par janvāra 17 dienām?

2. Darbinieks pieņemts darbā 15.01.2018. Aprēķinātā bruto alga par janvāri (no 15.01.2018. līdz 31.01.2018.) ir 700 EUR. Ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa. Kāda neapliekamā minimuma summa par janvāri viņam jāpiemēro – VID noteiktā summa par janvāra 17 kalendārajām dienām, VID noteiktā summa mēnesī pilnā apmērā vai arī neapliekamais minimums nav jāpiemēro vispār (jo, ja darbinieks strādātu pilnu mēnesi, bruto summa būtu lielāka par 1000 EUR)?