No 01.06.2014. līdz 01.09.2014. ir noslēgts prakses līgums ar universitāti Lietuvā (nerezidentu) par neapmaksātu studenta praksi uzņēmumā Latvijā. Beidzoties praksei, vadība nolēma izmaksāt vienreizēju maksājumu - pateicību. Kā to noformēt, un kādi nodokļi piemērojami?