Čehijas uzņēmums nodrošina programmatūras izstrādi Latvijas uzņēmumam un Latvijas uzņēmuma darbinieku apmācību. Līgumā ir noteikts, ka pakalpojums tiek sniegts no Čehijas ofisa. Līguma pielikumā ir noteikta iesaistīto speciālistu stundas likme atbilstoši ieņemamajam amatam (piem., vecākais projektu menedžeris, jaunākais analītiķis) un kārtība, kādā tiek iesniegtas atskaites par paveiktajiem darbiem. Ja nepieciešams, Čehijas uzņēmumam jānodrošina savu speciālistu nosūtīšana uz Latviju ar nosacījumu, ka aviobiļetes un viesnīcas izdevumus sedz Latvijas uzņēmums. Čehijas uzņēmums izraksta rēķinu par programmēšanas pakalpojumiem un apmācību periodā (2 nedēļas), kad Čehijas uzņēmuma darbinieki uzturējās Latvijā. Vai šādā gadījumā no Čehijas speciālistiem ir jāpieprasa A1 sertifikāts? Ja mēs pasūtām un apmaksājam aviobiļetes un viesnīcas izdevumus un rēķinos ir norādīti konkrēti cilvēki, vai šis neskaitās ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) apliekams ienākums?