Krievijas pilsonis ir dibinājis SIA Latvijā. Saimnieciskajā darbībā plānots pirkt preces no Latvijas un Eiropas Savienības (ES) valstīm un pārdot Krievijas uzņēmumam. Vai darba samaksas aprēķins un nodokļi ir jāpiemēro tā pat, kā situācijā, kad tiek nodarbināts ES pilsonis? Vai dividenžu izmaksas kārtība un nodokļi šajā gadījumā Krievijas pilsonim ir tādi paši, kādi būtu Latvijas pilsonim – valdes loceklim?