Kad darba algai piemērojama palielinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme 31,4% apmērā? Lūdzu paskaidrot IIN aprēķinu šādos gadījumos:

  • 1.piemērs. Darbinieka bruto darba samaksa ir 7150 EUR, viņa apgādībā ir 2  personas, kā arī darba devējam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa;
  • 2.piemērs. Darbinieka bruto darba samaksa ir 950 EUR. Darba devējam nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa.