Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) 8.panta 2.2daļā uzskaitītas pazīmes, kas liecina, ka fiziskā persona gūst ienākumu, par kuru jāmaksā algas nodoklis: