Kuri normatīvie akti nosaka un kā ir piemērojami tajos paredzētie nodokļu atvieglojumi, ja darba devējs ir noslēdzis līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību un darbinieku labā veic apdrošināšanas prēmiju maksājumus par darbinieku dzīvības apdrošināšanu (ar līdzekļu uzkrāšanu) vai par darbinieku veselības apdrošināšanu (bez līdzekļu uzkrāšanas)? Vai šādus apdrošināšanas prēmiju maksājumus var uzskatīt par darba devēja izmaksām, kuras ir saistītas ar personālu?