Uzņēmums ar darbinieku ir noslēdzis auto nomas līgumu un maksā konkrētu nomas maksu par auto izmantošanu. Darbinieks ir izvēlējies nereģistrēt Valsts ieņēmumu dienestā (VID) saimniecisko darbību, tādēļ pie izmaksas tiek ieturēti 10% iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). Jautājumi: 1. Vai darbiniekam ir jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) no šīs summas? 2. Vai šo nomas maksu var pilnā apmērā iekļaut uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumos? 3. Vai ir jāpilda maršruta lapas un jāatskaita personīgām vajadzībām izlietotā degviela un citas auto izmaksas? 4. Vai uzņēmumam par šo mašīnu ir jāmaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN)?