Lūdzu sniegt skaidrojumu, kādi nodokļi tiek piemēroti fiziskai personai, kurai pašvaldība izmaksā likuma Par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputāta statusu (Likums) 15.1 panta 1.daļā nosaukto ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā?