Persona dzīvo nereģistrētā laulībā un no sava partnera saņem naudu saimnieciskajai darbībai. Kāda summa netiek aplikta ar 23% iedzīvotāju ienākuma nodokli – līdz 1425 EUR vai 4000 EUR gadā? Kurā normatīvajā aktā tas noteikts?