Ministru kabineta (MK) š.g. 7. jūnija sēdē izskatīts Finanšu ministrijas (FM) sagatavotais ziņojums par nodokļu piemērošanu attiecībā uz ārzonu darījumiem un iespējām šo kārtību pastiprināt (ziņojums). Lai gan ziņojums līdzās esošās sistēmas vērtējumam satur tikai piedāvājumus iespējamiem pasākumiem ārzonu darījumu ierobežošanai, šis ziņojums ir guvis nodokļu konsultantu ievērojamu uzmanību, jo šobrīd ir piedāvātas vairākas alternatīvas, kuru ieviešana var būtiski ietekmēt investīciju vidi Latvijā.