Darbiniekam tuva radinieka nāves dēļ izmaksāts bēru pabalsts 250 eiro apmērā. Vai neapliekamā bēru pabalsta pilna apmēra summā (250 eiro) jāiekļauj arī līdzjūtības un vainaga izmaksas?