Latvijas pilsonis, kam pieder Baltkrievijā reģistrēts uzņēmums, pārdod šo uzņēmumu Latvijas rezidentam. Kā šajā gadījumā rīkoties ar kapitāla pieauguma nodokli – vai Latvijas pilsonim tas jāmaksā Latvijā vai Baltkrievijā? Vai par veikto darījumu jāsniedz deklarācija Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā?