Vai kopīgi tēriņi un mājsaimniecība drīkst būt tikai personām, kas izveidojušas ģimeni Civillikuma izpratnē, proti, reģistrējušas laulību? Jautājums ir absurds, tomēr, ņemot vērā nodokļu likumus, tāds nereti var rasties, piemēram, situācijā, kad partneri viens otram pārskaita naudas līdzekļus vai nolemj pārdot kopīgi iegādātu nekustamo īpašumu. Manuprāt, pienācis laiks ģimenes jēdzienu iestrādāt arī nodokļu likumos!

Beidzamajos gados Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumus vairākās lietās, kas rosina diskusijas par viendzimuma partneru attiecībām un šo attiecību regulējumu normatīvajos aktos. Pildot Satversmes tiesas spriedumu, Tieslietu ministrija ir sagatavojusi Civilās savienības likumprojektu, kas ļauj reģistrēt divu pilngadīgu personu attiecības un aizsargā to mantiskās un personiskās tiesības. Manuprāt, tomēr svarīgāk ir domāt vēl plašāk un sākt ar jēdziena "ģimene" nostiprināšanu normatīvajos aktos.