Kādi labumi ir darba devējam, darbinieka labā veicot dzīvības apdrošināšanu ar un bez līdzekļu uzkrāšanas? Kas notiek ar uzkrājumu, ja persona pārtrauc darba attiecības? Kas notiek, ja darbinieks nomirst?

Raksta līdzautores: Viktorija Lavrova, SIA “PricewaterhouseCoopers” Nodokļu konsultācijas nodaļas projektu vadītāja un Madara Hmeļevska, SIA “PricewaterhouseCoopers” Nodokļu konsultācijas nodaļas vecākā konsultante.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kādi nodokļu atvieglojumi pienākas darba devējam, kurš veic darbinieka dzīvības apdrošināšanu.
  • Kā veiktās dzīvības apdrošināšanas prēmijas norādīt atskaitēs, kas iesniedzamas Valsts ieņēmumu dienestā.
  • Kādā apmērā atlīdzību izmaksās apdrošināšanas sabiedrība, ja darbinieks pārtrauc darba attiecības pirms apdrošināšanas līgumā noteiktā 10 gadu termiņa.
  • Kam pienākas dzīvības apdrošināšanas uzkrājums, ja darbinieks nomirst.