Uzņēmuma pamatkapitāls tiek palielināts par iepriekšējo periodu nesadalīto peļņu, kura gūta līdz 2017.gada 31.decembrim, un kapitāla daļas plānots pārdot. Vai pareizi saprotu, ka iedzīvotaju ienākuma nodoklis (IIN)  būs jāsamaksā tad, kad tiks saņemta atlīdzība no kapitāla daļu atsavināšanas?