Latvijas rezidents ir Maltā reģistrēta uzņēmuma dalībnieks. Vai, saņemot dividendes no Maltā reģistrētā uzņēmuma, tās tiek apliktas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) Latvijā? Ja tiek apliktas, tad kāda IIN likme jāpiemēro?