Esam sagaidījuši labvēlīgus grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN), ar kuriem sakārtota nodokļa piemērošana lauksaimniecībā izmantojamās zemes atsavināšanas darījumos. Proti, šā gada 1. janvārī stājušies spēkā grozījumi likuma 11.7 panta 4. un 5. daļā attiecībā uz tāda nekustamā īpašuma atsavināšanu, kuru veido lauksaimniecībā izmantojama zeme un mežs vai cita veida zeme, vai arī ja īpašuma kopības sastāvā ir arī ēkas un būves.