Latvijas uzņēmums iepērk preces no Ukrainas uzņēmuma un veic to importu Latvijā. Autopārvadājumus veic fiziskas personas, kas Ukrainā reģistrētas privāto uzņēmēju statusā.  Ar šīm personām noslēgti līgumi par transportēšanas pakalpojumu sniegšanu.

Vai šajā gadījumā transporta pakalpojumi tiek atzīti par profesionālu darbību likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3.panta 3.daļas 2.punkta izpratnē? Spēkā esošs ir divpusējs starptautisks līgums “Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem”.

 

Ja likuma izpratnē tā atzīstama par profesionālu darbību, tad lūdzu sniegt atbildi uz šādiem jautājumiem:

  • vai drīkst neieturēt iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), ja pakalpojuma sniedzēji iesniedz izziņu, kas apliecina Ukrainas nodokļu rezidenta statusu?
  • ja maksājuma summa gadā pārsniedz 5000 eiro, pakalpojuma sniedzējs papildus iesniedz izmaksātājam aizpildītu noteikta parauga rezidenta apliecību iesniegumu nodokļu atvieglojumu piemērošanai, kas jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā?
  • vai par mēnesī izmaksātām summām jāiesniedz IIN pārskats par fiziskas personas – nerezidenta – gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijā ar nodokļa likmi 0%?