Šī gada 6.martā Latvijas Republikas Tiesībsargs ir publicējis savu atzinumu lietā “Par VID prettiesisku rīcību saistībā ar iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju aizpildīšanu un nodokļa aprēķināšanu nodokļu maksātāja vietā”. Vērtējot vairāku privātpersonu sūdzības, Tiesībsargs  secinājis, ka Valsts ieņēmumu dienests rīkojās prettiesiski, pieņemot lēmumus par nodokļu piedziņu. Lai arī Valsts ieņēmumu dienests atzinis konstatētos pārkāpumus, prettiesiskos lēmumus tas atcelt neplāno. Ko darīt nodokļu maksātājiem?