Līdz ar grozījumu likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (likums par IIN) un likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu (likums par VSA), kas stājās spēkā ar 01.01.2014., kārtējo reizi ir aktualizējies jautājums par tiesisko attiecību ar komercsabiedrību valdes locekļiem juridiski korektu noformēšanu atbilstoši Komerclikuma un nodokļu maksāšanu regulējošo tiesību aktu prasībām. Šajā rakstā tiks analizēti nodokļu tiesību akti, kas nosaka valdes locekļiem piemērojamā algas nodokļa (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) maksāšanas un darba devēju ziņojumu iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kārtību.