Darījumos ar nerezidentiem nereti tiek pieļautas neprecizitātes, kā rezultātā Latvijā reģistrētai komercsabiedrībai var nākties maksāt papildu nodokli. Tomēr, pareizi strukturizējot darījumu un noformējot atbilstošus dokumentus, no nodokļu uzrēķiniem var izvairīties.

Nodokļu piemērošana darījumos ar nerezidentiem ir komplicēta tā iemesla dēļ, ka šiem maksājumiem var piemērot vairākus režīmus:

  • pamatrežīms, kad kādu no minētajiem ienākumiem saņem nerezidents;
  • ienākuma saņēmējs – citas Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalsts rezidents;
  • ienākuma saņēmējs – tādas valsts rezidents, ar kuru noslēgta konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (nodokļu konvencija);
  • ienākuma (maksājuma) saņēmējs ir persona, kas atrodas (ir reģistrēta) zemu nodokļu vai beznodokļu valstī (šādu valstu saraksts noteikts Ministru kabineta (MK) noteikumos).