Uzņēmums savas saimnieciskās darbības vajadzībām nomā no fiziskas personas - nerezidenta (Izraēla) - Latvijas Republikā esošu nekustamo īpašumu - zemi. Ir saņemta izziņa no Valsts ieņēmumu dienests (VID), ka nerezidents - nodokļu maksātājs, izmantojot likuma Par iedzīvotāju ienākumu nodokli (likums par IIN) 11.pantā noteiktās tiesības, nav reģistrējies VID kā saimnieciskās darbības veicējs, un ka nodokļu maksātājam ir tiesības piemērot 10% IIN likmi no saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem: