Likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (likums par IIN) noteikts, ka maksājums veicams reizi mēnesī, kad tiek maksāta darba alga (visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz darbinieku kontu). Lūdzu skaidrojumu:

  1. Kā rīkoties attiecībā uz ieturētā algas nodokļa samaksu budžetā, ja darbinieks tiek atlaists no darba mēneša vidū, un viņam izmaksāts galīgais aprēķins?
  2. Kā rīkoties, ja darba alga tiek maksāta katram departamentam atšķirīgos mēneša datumos?