Lūdzu sniegt skaidrojumu par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) un iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) samaksas kārtību saskaņā ar abu likumu jaunajām normām, kas stājās spēkā no 2018.gada 1.janvāra, situācijā, kad mātes uzņēmums vēlas izmaksāt savam dalībniekam dividendes, kas saņemtas no meitas uzņēmuma 2017.gada peļņas! 

2018.gadā tika veikta meitas uzņēmuma 2017.gada peļņas sadale, izmaksājot to mātes uzņēmumam. Abi uzņēmumi ir Latvijas kapitālsabiedrības. Par 2017.gada peļņu meitas uzņēmums ir samaksājis UIN saskaņā ar likumu “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, kas bija spēkā līdz 2017.gada 31.decembrim. Saskaņā ar šajā likumā noteikto dividendes no meitas uzņēmuma, kas ir tās peļņas sadales rezultāts un par ko ir veikta UIN samaksa, netiek apliktas ar UIN mātes uzņēmumā.

Mātes uzņēmums 2019.gadā plāno sadalīt 2018.gada peļņu, kas sastāv no meitas uzņēmuma samaksātajām dividendēm. Mātes uzņēmuma dalībnieks ir fiziska persona Latvijas rezidents. Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normām, kas bija spēkā līdz 2017.gada 31.decembrim, par šo dividenžu aprēķinu bija jāveic IIN samaksa 10% apmērā kā no ienākuma no kapitāla.

Kā 2019.gadā jāpiemēro UIN un IIN šajā situācijā saskaņā ar jaunajām likumu normām, kas stājās spēkā 2018.gada 1.janvārī?