Pienācis jau augusts, bet Ministru kabinets (MK) vēl joprojām nav izdevis jaunus noteikumus likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums par IIN) piemērošanā. Iepriekšējie Ministru kabineta 2006. gada 26. septembra noteikumi Nr. 793 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi" (MK noteikumi Nr.793 vai MK noteikumi) savu spēku zaudējuši 2010. gada 1. jūlijā. Par to, kādas problēmas ar to saistītas, turpmāk.