Kādos gadījumos gada ienākumu deklarācijā ir jānorāda ienākumi no aizņēmuma, par kuru netiek maksāti procenti vai arī tiek maksāti procenti zem tirgus cenas?