Biedrības valdes locekļi dzīvokļu īpašnieku vārdā ir noslēguši līgumu ar uzņēmumu A par mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanu. Dzīvokļu īpašnieki pārskaita naudu biedrības bankas kontā, savukārt uzņēmums A no biedrības konta veic visus maksājumus citiem piegādātājiem. Kontā paliek tikai rezerves uzkrājumi, un biedrības valde veic tikai kontroles funkciju. Saskaņā ar grozījumiem likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (likums par IIN) un likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu (likums par VSA) no 01.01.2014. ir noteikts pienākums maksāt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) un iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) no valdes locekļu domājamā ienākuma, ja valdes loceklis nesaņem atlīdzību vismaz minimālās algas apmērā. Vai šis nosacījums attiecas arī uz dzīvokļu īpašnieku biedrības valdes locekļiem, kas nesaņem algu, ja vienīgās viņu darbības ir noslēgt līgumu ar apsaimniekotājiem un glabāt kontā naudu?