Vai es pareizi saprotu, ka saskaņā ar grozījumiem MK noteikumos Nr. 112 Noteikumi par ienākumiem, par kuriem jāmaksā algas nodoklis (MK noteikumi Nr.112) no 2010.gada 1.janvāra visas dāvanas naudas ekvivalentā jāapliek ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI) un iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN)?