Covid-19 krīzes laikā grāmatvežiem tika ieteikts, ka uzņēmumi, kuru darbinieks ir dīkstāvē ārkārtējās situācijas dēļ, ir tiesīgi pieteikties uz dīkstāves pabalstu.

Piesardzības nolūkos, lai, iesniedzot 2020. gada ienākumu deklarāciju darbiniekam neizveidotos iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) parāds, tika ieteikts nepiemērot IIN atvieglojumus algas daļai dīkstāves mēnesī – ne neapliekamo minimumu, ne atvilkumus par apgādībā esošām personām, ne citus atvieglojumus. Kā ir šobrīd? Vai šis dīkstāves pabalsts tiks vai tika iestrādāts likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” kā ar nodokli neapliekamais ienākumu veids?