SIA izsniedz aizdevumu savam darbiniekam - valdes loceklim. Valdes loceklis šo aizdevumu sedz ar nemateriāliem ieguldījumiem (preču zīmes nodošana uzņēmuma rīcībā). Vai šādā gadījumā var uzskatīt, ka valdes loceklis nav guvis ienākumus, un līdz ar to nav jāmaksā nodokļi?