Uzņēmums saņem profesionālos un konsultatīvos pakalpojumus no fiziskās personas, nerezidenta. Uzņēmuma rīcībā ir Valsts ieņēmumu dienesta (VID) apstiprināta rezidenta apliecība - iesniegums nodokļu atvieglojumu piemērošanai. Sadarbības līgumā ir noteikts, ka uzņēmums nerezidentam kompensēs arī papildu izdevumus, kas saistīti ar līgumu, tajā skaitā par dzīvošanu viesnīcā un ēdināšanu, ceļa izdevumus (biļetes) u.tml.