Vai darba koplīgums ir obligāta prasība, lai darbinieku ēdināšanas izdevumus izslēgtu no ienākumiem, par kuriem jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis?