2010. gada 9. augustā Saeima pieņēma kārtējos grozījumus likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (IIN likums), kuri stājās spēkā 1. septembrī. Lielākā daļa likuma grozījumos iekļauto normu ir saistītas ar jauno Mikrouzņēmumu ienākuma nodokli. Tomēr paralēli normām, kas saskaņo IIN likuma normas ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu, ir pieņemti arī citi būtiski grozījumi, kuri iespējams ierindas likuma lietotājam var paslīdēt garām neievēroti. Viens no šādiem grozījumiem attiecas uz kapitāla nodokļa piemērošanu, kas stājās spēkā vēl tikai šī gada 1. janvārī un kas joprojām izraisa ne mazums jautājumu un diskusiju par tā praktisko piemērošanu.