Vai drīkst piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojumu par ģimenes locekli, kas nestrādā, ir atzīts par personu ar invaliditāti un saņem invaliditātes pensiju (III grupa)?