Uzņēmums apmaksā darbinieka mācību maksu maģistra studijām augstskolā. Vai šī maksa pielīdzināma darba algai un jāapliek ar nodokļiem? Kādās atskaitēs tā jānorāda? Vai, rēķinot slimības, atvaļinājuma naudu vai atvaļinājuma kompensācijas, šo summu iekļauj vidējā izpeļņā?