Fiziskās personas iegādājās uzņēmuma (sabiedrības ar ierobežotu atbildību) kapitāla daļas par cenu, kas ir mazāka par uzņēmuma reģistrēto pamatkapitālu. Uzņēmuma reģistrēto pamatkapitālu veido iepriekšējā uzņēmuma īpašnieka ieguldījumi. Jaunie īpašnieki plāno daļu no uzņēmuma reģistrētā pamatkapitāla samazināt, izmaksājot to naudā. Vai šie pamatkapitāla samazināšanas rezultātā izmaksātie naudas līdzekļi jaunajiem īpašniekiem - fiziskajām personām ir kvalificējami kā ienākums no kapitāla, par kuru jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)?