No šā gada 1.jūnija stājušies spēkā vairāki grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums). Lai gan sākotnēji šīs normas, iespējams, šķiet tikai tehniski precizējumi, tomēr PVN likumā beidzot ir noteikti svarīgi priekšnosacījumi, lai vienkārši un konsekventi īstenotu priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības arī nākamajā taksācijas periodā, kā arī veiktu priekšnodokļa korekciju par zaudētiem parādiem. Tāpat redakcionāli mainīta likumā lietotā ar būvdarbu veikšanu saistītā terminoloģija.

Priekšnodokļa atskaitīšanas perioda izmaiņas

Līdz 01.06.2017. PVN likuma 97.panta 1.daļā bija noteikts, ka iekšzemē (Latvijas Republikas teritorijā) veiktajiem darījumiem priekšnodoklis par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas ir atskaitāms tajā taksācijas periodā, kad tiek izpildīti šādi nosacījumi:

  • saņemtas preces un saņemts nodokļa rēķins;
  • saņemti pakalpojumi un saņemts nodokļa rēķins;
  • atlīdzība par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu ir samaksāta pirms preču vai pakalpojumu saņemšanas.