Turpinoties Covid-19 pandēmijai, aizvien aktuālāks kļūst jautājums par attālināti sniegtajiem mācību pakalpojumiem un nodokļu piemērošanu tiem. Šoreiz izskatām Valsts ieņēmumu dienesta uzziņu par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu tālmācības pakalpojumiem, kurus Latvijas uzņēmums sniedz klientiem trešo valstu teritorijā.