Pagājušā gada decembrī Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedzis uzziņu, kurā vērtēts, vai reklāmas pakalpojuma saņēmējam, kas nav reģistrēts kā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, ir jāreģistrējas nodokļa maksātāju reģistrā, ja viņš plāno saņemt pakalpojumus no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī reģistrēta saimnieciskās darbības veicēja.

Situācijas apraksts un jautājumi

Uzziņas iesniedzējs ir Latvijas apvienība "X", kas no Īrijā reģistrēta uzņēmuma (PVN maksātājs šajā valstī) plānoja saņemt reklāmas pakalpojumus sociālajā tīklā "Facebook". No uzziņā sniegtās informācija izriet, ka iesniedzējs nav reģistrēts Latvijas PVN maksātāju reģistrā un neveic valsts pārvaldes uzdevumus. Diemžēl vairāk informācijas par iesniedzēju anonimizētajā uzziņā nav, tāpēc nav skaidrs, vai apvienība ir juridiskā persona un / vai tā veic saimniecisko darbību.

Iesniedzējs uzziņas pieprasījumā lūdza atbildēt uz 2 jautājumiem.

  • Vai iesniedzējam ir tiesības saņemt reklāmas pakalpojumus, nereģistrējoties PVN maksātāju reģistrā, ja reklāmas pakalpojumus izmantos tikai iesniedzēja mērķu sasniegšanai un neizmantos saimnieciskajā darbībā?
  • Vai iesniedzējam ir tiesības saņemt reklāmas pakalpojumus, nereģistrējoties PVN maksātāju reģistrā, ja reklāmas pakalpojumus izmantos gan iesniedzēja mērķu sasniegšanai, gan arī saimnieciskajā darbībā?