Pieaugot iespējām iegūt sadarbības partnerus, veikt darbinieku apmācības, piedalīties izstādēs un pasākumos starptautiskajā biznesa vidē, Latvijas uzņēmēji dažādu komandējumu rezultātā arvien vairāk saņem rēķinus, kurus izraksta pakalpojumu sniedzēji un preču piegādātāji ārvalstīs. Daudzi no tiem tiek izrakstīti ar citas valsts pievienotās vērtības nodokli. Vai to var atskaitīt kā priekšnodokli? Kā to izdarīt?