Veicot pārrobežu darījumus, uzņēmumi Eiropas Savienībā katru gadu zaudē pievienotās vērtības nodokli (PVN) vairāku biljonu eiro apmērā, to neatprasot no valsts, kurā nodoklis ir samaksāts. Šāda tendence diemžēl ir arī Latvijas uzņēmumiem.

Ikvienam reģistrētam PVN maksātājam ir tiesības atgūt ārvalstīs samaksāto PVN par izdevumiem, kas radušies par tā saimnieciskās darbības un turpmāku ar PVN apliekamu darījumu nodrošināšanu. Piemēram, par izdevumiem, kas radušies saistībā ar automašīnu uzturēšanu un nomu, t.sk. par degvielu un remontu, izdevumi par viesnīcu pakalpojumiem, ēdināšanu, piedalīšanos konferencēs, semināros un izstādēs, taksometru pakalpojumiem u.c.

Tomēr daudzi PVN maksātāji šo iespēju neizmanto. PVN netiek atgūts dažādu iemeslu dēļ, piemēram, nav informācijas par citās valstīs piemērojamajiem PVN regulējošajiem normatīvajiem aktiem, nav zināms, vai par konkrēto darījumu PVN tiek vai netiek atmaksāts, vai varbūt tiek atmaksāta tikai PVN procentuālā daļa, atsevišķos gadījumos trūkst informācijas, kā jābūt noformētiem darījumus apliecinošajiem dokumentiem, uz kuru pamata PVN tiek atmaksāts, citkārt ir apgrūtināta komunikācija ar citu valstu nodokļu administrācijām situācijās, kad tām rodas papildu jautājumi saistībā ar iesniegtajiem PVN atmaksas pieprasījumiem, u.c.