Gada nogalē, 2011. gada 8. decembrī, Saeima pieņēma jaunus grozījumus likumā Par pievienotās vērtības nodokli (likums par PVN). Grozījumi stāsies spēkā no 2012. gada 1. janvāra. Atsevišķas normas stāsies spēkā un tiks piemērotas ar 2013. gadu, proti, normas attiecībā uz reversā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu būvniecības pakalpojumiem atsevišķiem nodokļu maksātājiem, kā arī ieviests pārejas periods dažām agrāk ieviestām normām. Šajā publikācija lasiet par to, kādas ir būtiskākās izmaiņas likumā par PVN un kam būs jāgatavojas nodokļu maksātājiem.