Tuvojas laiks, kad jāiesniedz pievienotās vērtības nodokļa (PVN) gada deklarācija par 2015.gadu. Kuriem PVN maksātājiem deklarācijas sagatavošana un iesniegšana ir obligāta un kas jāņem vērā, sagatavojot PVN gada deklarāciju?

Ne visiem PVN maksātājiem gada deklarācijas sagatavošana un iesniegšana būs šī gada obligāto darbu sarakstā. Pievienotās vērtības nodokļa likums (PVN likums) paredz noteiktus gadījumus, kad PVN maksātājam ir pienākums iesniegt deklarāciju par gadu.

Apliekamo un neapliekamo darījumu proporcija

Ja mainās taksācijas gada laikā veikto ar nodokli apliekamo un neapliekamo darījumu proporcija, PVN maksātājam ir pienākums iesniegt deklarāciju par gadu. Proti, ja PVN maksātājs 2015.taksācijas gada laikā ir veicis gan ar PVN apliekamus darījums, gan ar PVN neapliekamus darījumus, piemēram, saņēmis procentu ieņēmumus par izsniegtu aizdevumu, kas ir visbiežāk sastopamais neapliekamo darījumu veids, deklarācija ir jāiesniedz obligāti.