Darbojoties starptautiskā mērogā, ikvienam uzņēmumam neatkarīgi no tā lieluma jāņem vērā katrā valstī, kurā tas uzsāk darbību, noteiktie likumdošanas un nodokļu piemērošanas rāmji. Visbiežāk starptautiskā sadarbība notiek e-komercijas vidē, tāpēc skaidrojam, kādi nodokļi šajā jomā piemērojami šobrīd un kādas pārmaiņas gaidāmas nākotnē.