2010. gada 30. septembrī ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 14. novembra noteikumos Nr. 933 „Likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” normu piemērošanas kārtība” (noteikumi). Noteikumi izstrādāti ar mērķi novērst neskaidrības, kas radās, piemērojot likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” (likums par PVN) normas pēc grozījumiem, kas stājās spēkā 2010. gada 1. janvārī.