01.02.2012. spēkā stājās izmaiņas MK noteikumos Nr.1640 Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju, kas paskaidro kārtību, kādā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamo personu darījumi uzrādāmi to PVN deklarācijās. Būvniecības līgumiem, kurus komersanti noslēguši pēc 01.01.2012., jāpiemēro īpašā PVN reversā aplikšanas kārtība, kura tiek noteikta Likuma Par pievienotās vērtības nodokli (likums par PVN) 13.6 pantā. Loģiski, ka vienlaicīgi ar būtiskajām izmaiņām PVN piemērošanā būvniecības pakalpojumiem seko izmaiņas, kas precizē kārtību kādā PVN deklarācijā jāuzrāda attiecīgie darījumi.